huistijl soaremoarre

Buorkje temidden van de greidefûgels
(boeren tussen de weidevogels)

De weidevogel in de Soarremoarrepolder

Waarom deze film?

De soarremoarrepolder tussen Akkrum en Aldeboarn is één van de meest bijzondere weidevogelgebieden in Fryslân. De families Peenstra en Voolstra beheren hier met drie bedrijven zo'n 200 ha op een extensieve, biologische en natuurlijke manier met hart voor de weidevogel.

Hoog slootwaterpeil, plas-drassen en kruidenrijke weiden zijn een kenmerk van de polder. Maaien en beweiden staat in dienst van de weidevogels.

De film kan dienen voor educatie doeleinden en is vooral bedoeld om
boer en burger enthousiast te maken voor de prachtige weidevogelnatuur van het authentieke boerenland en bij te dragen aan het herstel ervan.

Bovenal, geniet van de beelden!

Geert Peenstra
Anne Voolstra
Jan Peenstra
Broer Voolstra
Jitze Peenstra

Met dank aan

Camera, edit en audio : Hans Hut
Regie, script en voice-over: Geert Peenstra
Muziek: Epidemic Sound

Met dank aan:
Jan Kleefstra | Dichter en vogelteller
Astrid Kant | Onderzoekster en Auteur
Anne Jansma | Living Lab Fryslân
René Jochems | Groeibalans
Johannes Bakker | CO2L Farming Advies
Jeroen Onrust | Post-doctoral researcher RUG
Bob Jonge Poerink | Ecosensys
Tjerk de Vries | Nazorger
Keimpe de Vries | Nazorger
Wim van Gorkum | Nazorger
Murk-Jaep van der Schaaf | Documentairemaker

Fragmenten

1
Jan Peenstra weet dat opleiding en liefde voor onze vogels vroeg moeten beginnen.
2
René Jochems doet ons verwonderen wat er allemaal onder de grond gebeurd.
4
Als wij op één oor liggen beschermd de grutto het nest voor rovers.
3
Jan Kleefstra verteld ons hoe belangrijk het is dat er ruimere gebieden komen.

Voor meer informatie, mail naar boerderij@denijepleats.nl.

Deze film werd mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân

logo_fryslan